Klasické VARY piktogram
*1825 †1894

Friedrich Knoll

karlovarský skladatel, klavírista, sbormistr
rodák, v Karlových Varech 1825-1894

Friedrich Knoll

byl syn karlovarského starosty Johana Petera Knolla. Narodil se v Karlových Varech 13. prosince 1825 v rodině obchodníka. Se svým otcem sváděl tuhé diskuze, neboť tento z něj chtěl mít obchodníka, jako byl on sám, zatímco Friedricha od dětství vábila hudba. Ta sice přitahovala i jeho otce (Karlovarský mužský pěvecký spolek jej později pro zásluhy o tento spolek jmenoval čestným členem), avšak hudbu pěstoval jen jako svého koníčka. Friedrich Knoll se přání otce musel podřídit, hudby se ale nevzdal. Naučil se hrát na klavír a v osmnácti letech poprvé vystoupil veřejně na koncertu ve Vřídelní hale 30. října 1842 ve prospěch stavby pomníku Davida Bechera. Když téhož roku vznikl z iniciativy dr. Rudolfa Mannla Karlovarský hudební spolek (Karlsbader Musikverein), stal se jeho aktivním členem. 13. března 1859 spolu s ředitelem živnostenské školy Maxem Rudolfem vyzval mládence, aby utvořili stolní společnost – Liedertafel. Ta vznikla v hostinci „Zum Haberer“ 14. března 1859 a měla 28 členů. Dala si název „Männerchor des Karlsbader Musikvereines“ – měla to být součást již existujícího Hudebního spolku, a proto nepotřebovala úřední schválení. Friedrich Knoll se stal vedoucím sboru. První jeho prací bylo nastudování mše od Hassingera, která byla provedena s úspěchem 10. dubna 1859. Začal též skládat – vyznačoval se důkladností, vše chtěl mít propracováno a nerad dával díla veřejnosti. První píseň složil roku 1861 a jmenovala se Der Frühling (Jaro). Jeho dílo bylo velmi všestranné a skládal též pro kostel. V karlovarském kostele byly často od něho prováděny tři mše, Ave maris stella pro alt, mužský sbor a orchestr, pastorální graduále Viderunt omnes i další skladby. Roku 1861 byl založen Mužský pěvecký spolek (Karlsbader Männergesangverein) a Knoll byl zvolen jeho předsedou, který měl nárok na titul ředitel. Postupně přibývalo dalších Knollových skladeb. V roce 1876 složil předehru k velké opeře Kirmeß,(Posvícení). Předehru často hrál s úspěchem Lázeňský orchestr, ovšem o opeře samotné není nic známo. Tiskem totiž vyšlo jen málo jeho skladeb a rukopisy po jeho smrti zdědili příbuzní, neznalí jejich ceny, kteří je používali jako papír pro různé poznámky. Mnohostrannost Fritze Knolla dokazuje, že skládal i díla pro jevištní provedení – opera Liebe am See (Láska na jezeře) byla provedena v olomouckém a karlovarském divadle a opereta Fräulein Frau (Slečna paní) byla rovněž hrána v divadle. Knoll zemřel 25. května 1894 ve věku 69 let.

PhDr. Antonín Mařík

(výňatek z upraveného textu referátu, předneseného 24. 11. 2013 na 23. Historickém semináři Karla Nejdla, konaném ve společenském sále Alžbětiných lázní v Karlových Varech)