Evžen Horák
*1905 †????

Evžen Horák

společenský tanec
profesionální šampion ČSR 1937-1938, taneční mistr
v Karlových Varech od 1948

Legenda české taneční školy

Pan Evžen Horák, legenda české školy ve společenském tanci, který žije dlouhodobě v Karlových Varech, se v těchto dnech dožívá významného jubilea, devadesáti let.

Narodil se dnes na den přesně před devadesáti lety v Olomouci, kde také později začala jeho taneční kariéra, zpočátku jako asistenta tanečních mistrů.

Po absolvování státní zkoušky v Brně obdržel licenci pro samotné vyučování v oblasti severozápadních Čech. V roce 1928 založil taneční školu v Teplicích, jejímž prostřednictvím se podílel na udržování kulturního života v této oblasti. Škola měla své pobočky v Ústí nad Labem, Duchcově, Děčíně, Mostě, Mariánských Lázních a dalších městech.

Se svojí manželkou, která byla i jeho taneční partnerkou, pak, kromě vlastní pedagogické činnosti doma, působil Evžen Horák i v celé řadě států - Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, ale také v Americe a jinde. Pohostinsky vystupoval i v mnoha městech Čech a Moravy.

V roce 1934 se stal členem prvního Svazu učitelů tance a aktivně se zapojil do jeho činnosti. Není jistě bez zajímavosti, že se v roce 1937 stal profesionálním šampiónem republiky. V následujícím roce je hrubě persekuován teplickou SPD a chebským gestapem. Odjíždí na Moravu. Zde v Kroměříži založil další taneční školu. V roce 1943 je zatčen, ale podaří se mu uprchnout a skrývat se až do konce války.

Hned v červnu pětačtyřicátého roku odchází s manželkou do pohraničí, do Mariánských Lázní. Manželé pak postupně vedou taneční kursy i v Karlových Varech, Mostě, Litoměřicích, Chebu aj. V roce 1950 pan Horák založil taneční školu v samotných Karlových Varech a své taneční kursy poprvé zahajuje v GH Pupp. V tomto období se věnuje i práci v mládežnických tanečních a pěveckých souborech, závodních klubech a osvětových besedách. Dále spolupracuje s pantomimickou skupinou černého divadla a spolu s ní vystupuje i v zahraničí.

Léta však nezastavíš. V sedmdesátém roce, jako pětašedesátiletý, mění profesi a nastupuje u Čs. státních lázní jako recepční. Ve svém volném čase se však tanci věnuje i nadále. I dnes ještě poradí a předá mnohé ze svých bohatých zkušeností.

Přejme panu Horákovi jeho aktivitu, svěžest a životní elán ještě po mnoho dlouhých let.

(lk) Karlovarské noviny, 31. 3. 1995

Fotogalerie