Petra Blau
*1971

Petra Blau

scénický tanec
choreografka, taneční pedagožka ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
rodačka, v Karlových Varech od 1971

Petra Blau 

Již od dětských let se věnovala tanci – scénické formy, lidový tanec a jejich propojování. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech a absolvovala (1989) dvouletý kurz na Lidové konzervatoři v Plzni se získaným osvědčením o absolutoriu jako "vedoucí dětských tanečních souborů - nefolklór‘‘. V roce 1995 získala osvědčení o absolutoriu na Konzervatoři Duncan centre, dvouleté doplňující studium pro pedagogy ZUŠ a vedoucí dětských tanečních souborů, pod vedením Evy Blažíčkové. Ve stejném roce začala vyučovat na ZUŠ v Horním Slavkově.

Její taneční oddělení začalo být pravidelným účastníkem Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře a dosáhlo mnoha ocenění. Od roku 2000 však již působí na karlovarské ZŠ a ZUŠ. Právě tato škola je ojedinělá tím, že v rámci základního vzdělání poskytuje i rozšířenou výuku taneční, hudební a výtvarné výchovy. Výčet její tvorby a choreografií je velmi bohatý. I na této škole jsou Petra a její žáci pravidelnými účastníky celostátních přehlídek (Kutná Hora, Jablonec nad Nisou, Pardubice). Mimo ty ale vystoupili také na festivalu TANEC DĚTEM v rámci TANCE PRAHA 2009, na festivalu Otevřeno v Kolíně (2011) a na festivalu Jiráskův Hronov (2011, 2015, 2016). S Ivou Bittovou realizovala společné představení (2009), podílela se na vytvoření hudebně-tanečního projektu Vila Ohře (Karlovarské divadlo, 2011) a zúčastnila se mezinárodního tanečního festivalu Danspunt (Belgie, 2016). V letech 2007, 2010, 2012 a 2015 obdržela Petra a její taneční oddělení od Karlovarského kraje PAMĚTNÍ LIST za reprezentaci celého kraje. Některé studentky, které vychovala, tanec dále studovaly a tanečnímu umění se věnují profesně (např. Jitka Štecová, Markéta MAIA Kuttnerová, Kristýna Šajtošová).

Od roku 2002 je členkou odborné rady pro dětský scénický tanec při NIPOS-ARTAMA Praha a od roku 2003 také pro scénický tanec mládeže a dospělých.

V současné době ukončuje studium na HAMU – Pedagogika tance.

Youtube