ArchitektonickéVARY

Architektura v Karlových Varech

Karlovy Vary mají poměrně krátkou historii. O jejich založení se vypráví romantická pověst, podle níž Karel IV. náhodně objevil při lovecké výpravě vřídlo a když zjistil jeho léčivé účinky, nechal v jeho blízkosti postavit osadu. Historka je to pěkná a nic se nestane, budeme-li jí věřit, i když ve skutečnosti to bylo asi trochu jinak.Jisté je však to, že 14.srpna 1370 udělil doposud malé vesnici městská práva.
Karlovy Vary se dlouho rozvíjely jako gotické město v údolí říčky Teplé. Byly budovány první lázeňské stavby v okolí vřídla, do kterých byla důmyslným systémem dřevěných žlabů přiváděna vřídelní voda pro léčivé koupele.Více informací...

Z gotického a renesančního období se bohužel nedochovaly žádné stavby, protože téměř celé město bylo zničeno povodní v roce 1582. Tato živelná pohroma nebyla bohužel poslední. Nově vybudované Karlovy Vary shořely při požáru v pátek 13.srpna 1604. Z tehdejších 102 domů zbyly jen 3. V 17. a 18.století se město vyvíjelo již v barokním duchu. S rozvojem lázeňství a medicínských znalostí se začaly stavět nové druhy staveb, jako byly nemocnice, pohodlnější lázeňské budovy s vanovými lázněmi a kolonády, ve kterých se během volné chůze popíjela vřídelní voda. 
Po roce 1800 pokračoval vývoj města četnými novými stavbami v klasicistním slohu. Byly jímány nové prameny, stavěny nové mosty, zakládány parky a lesní promenády.Velký význam mělo vybudování nové příjezdové silnice (Pražská silnice). Tato stavební činnost předznamenala moderní podobu města. Hlavním mezníkem v moderním vývoji Karlových Varů však bylo napojení města na železniční síť (1870 K.Vary-Cheb, 1871 K.Vary-Praha). Snadnější dostupnost znamenala mnohonásobné zvýšení návštěvnosti. O rozmezí let 1870-1915 se hovoří také jako o zlatém věku. Město překročilo své historické hranice, vznikly nové čtvrti a ulice, například Rybáře a Horní Drahovice, Čertův ostrov, Ulice Krále Jiřího, okolní obce se staly součástí města.Vývoj města do třetice uspíšila další živelná katastrofa- povodeň v r. 1890. Po této události bylo město zásadně zmodernizováno. Byly strženy četné klasicistní domy a město bylo nově vybudováno ve znamení romantismu, historismu, eklektismu a secese. 
Po přestávce zaviněné I. světovou válkou a po vzniku Československé republiky již nedošlo k obnovení původní prosperity města. Stát financoval ještě výstavbu nemocnice,letiště a přehrady v Březové, která definitivně vyřešila problémy s pravidelnými povodněmi, celkový rozvoj města však zabrzdila hospodářská krize a II.světová válka.
V období komunismu proběhla v Karlových Varech intenzivní bytová výstavba (panelové domy) a byly postaveny nové lázeňské budovy, které však ne vždy dobře zapadly do vzhledu města. 
Za architektonicky významné historické stavby současné podoby města jsou považovány novobarokní hotel Pupp, romantický hotel Imperiál a stavby vídeňských architektů Fellnera a Helmera, obzvláště jejich stavba divadla. Ojedinělým dílem je Zítkova novorenesanční Mlýnská Kolonáda. Nejcennější historickou stavbou je však bezesporu barokní kostel Sv.Maří Magdalény od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Z meziválečné doby je hodných  zaznamenání několik funkcionalistických staveb Rudolfa Welse , například budova polikliniky. Ze staveb socialistické éry nejvíce poznamenaly vzhled města často diskutované budovy hotelu Thermal (arch. Machoninová) a Vřídelní kolonády (arch. Votruba) .
V dnešní době je věnována péče obnově původních budov pro účely lázeňství a turistického ruchu a zlepšení dopravní infrastruktury města.

Plynové a sluneční lázně - Lázně VI
1927

Plynové a sluneční lázně - Lázně VI

Rudolf Wels*1882†1944, v Karlových Varech 1921-1933
sloh:  funkcionalismus
2006:  demolice
dnes:  bytový dům
lokace: U Imperiálu
dům Hebe
1927

Dům Hebe

Karl Ernstberger*1887†1972, v Karlových Varech 1924-1946
sloh:  pozdní kubismus
sanatorium Bellevue
1930

Sanatorium Bellevue

Rudolf Wels*1882†1944, v Karlových Varech 1921-1933
sloh: funkcionalismus
lokace: U Imperiálu
Vřídelní kolonáda
1975

Vřídelní kolonáda

Jaroslav Otruba*1916†2007
Sloh:  funkcionalismus
1826:  Josef Esch, dřevěná empírová kolonáda
1879-1938:  Ferdinand Fellner, Herman Helmer, litinová kolonáda
1939-1946:  Harald Schnabel, dřevěné provizorium
1946-1967:  Ladislav Kozák, oprava, dřevěná kupole
hotel Thermal
1976

Hotel Thermal

Věra Machoninová*1928
Vladimír Machonin*1920†1990
Sloh:  brutalismus
lokace: I. P. Pavlova
Tosca - dům Ostrava
1977

Tosca - dům Ostrava

Vítězslav Tůma*1935, v Karlových Varech od 1971
Petr Mráz*1948, v Karlových Varech od 1973
Karel Poslední
dříve: dům Zlatý prsten
letiště Karlovy Vary
2009

Letiště Karlovy Vary

Petr Parolek*1972
1933:  původní odbavovací hala - Jan Blažek
lokace: K Letišti
rezidence Triplex
2011

Rezidence Triplex

Boris Redčenkov
Prokop Tomášek
Jaroslav Wertig
Jitka Macáková
ateliér A69 architekti
Cena "Grand Prix architektů 2011"